وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 514,614
حجم معاملات : 13,612B
ارزش معاملات: 107,888B
ارزش بازار : 74,486,443B
تعداد نماد مثبت : 390
تعداد نماد منفی : 64
شاخص کل بورس

2,147,088.74
60547.26      2.90%
1402/12/13   16:38
شاخص کل فرابورس

25,217.02
438.48      1.77%
1402/12/13   16:44
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 334,883
حجم معاملات : 7,739B
ارزش معاملات : 587,991B
ارزش بازار : 14,180,581B
تعداد نماد مثبت : 264
تعداد نماد منفی : 109