فهرست قیمت برخی از انواع ماکارونی موجود در بازار به شرح زیر است.

ماکارونی


بخش


سایت‌خوان،


صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.